Баланс політичних сил | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Баланс політичних сил


Баланс політичних сил

БАЛА́НС ПОЛІТИ́ЧНИХ СИЛ – співвідношення сил опонентних сторін (суб’єктів політичних відносин), за якого ці сили врівноважуються за допомогою дії різних засобів політичного, військового, економічного характеру. Наслідком Б. п. с. є недопущення домінування якоїсь зі сторін. Б. п. с. вказує на наявність силового елемента в політиці та прагнення запобігти негатив. проявам цього елемента, перетворенню його на конституативний у системі політ. відносин. Б. п. с. розглядається насамперед у зовн.-політ, контексті, вважається основою, фундаментом стабільності й передбачуваності міжнар. відносин: запобігає надмір. зміцненню окремих суб’єктів політ. відносин (зокрема держав), що може спричинити домінування цих суб’єктів у певній сфері сусп. життя (військ., економічній тощо). Концепція Б. п. с. використовується в політ. науці для визначення арх-ри міжнар. стабільності та засобів її підтримання, для реалізації зовн.-політ, та зовн.-екон. планів; а також для позначення певної внутр.-політ. рівноваги, зокрема партійної (у традиц. двопарт. системах Великої Британії, Японії, США, з певними модифікаціями – у ФРН), у протистоянні влади та політ. опозиції тощо. Проте найчастіше концепція Б. п. с. широко використовується в зх. політ, науці для визначення міжнар. стабільності та можливих засобів її підтримання, а також для реалізації тих чи інших зовн.-політ, та зовн.-екон. інтересів. Ця концепція тривалий час застосовувалася для запобігання надмірному зміцненню тієї чи ін. «великої» держави. Своєрідну роль у балансі соц. сил відіграє держава, яка примирює та врівноважує соц. протистояння. Із закінченням «холод. війни» у міжнар. відносинах починає домінувати баланс інтересів, що позначив процес переходу від однієї формули безпеки до іншої. Нині відбувається процес поступової втрати держ. владою функцій посередника у врегулюванні конфліктних соц. інтересів усередині сусп-ва й висування на цю роль правових і морал. регуляторів, зокрема й міжнар. рівня. Деякі амер. ідеологи стверджують, що тільки США з їх економікою, військ. потужністю і морал. авторитетом можуть бути «чесним брокером» у міжнар. відносинах. Проте така позиція не знаходить одностайного схвалення у світ. співтовариства. Концепція підтримання Б. п. с. поки ще залишається на вершині світ. політики. Проте, щоб реалізувати її повністю, необхідно створювати біполярний світ. Крім того, завжди існує загроза порушення Б. п. с. Тож актуал. є проблема розробки та реалізації альтернатив. моделей співіснування суб’єктів політ. відносин у дусі ідеї мирного та демократ, світоустрою.

Статтю оновлено: 2003