Балашов Лев Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Балашов Лев Сергійович

БАЛАШО́В Лев Сергійович (17. 02. 1929, Ленінград, нині С.-Петербург) – геоботанік-еколог. Д-р біол. н. (1994). Премія ім. М. Холодного АН УРСР (1990). Держ. нагороди СРСР. Закін. Ніжин, пед. ін-т (1952), де відтоді працював лаборантом, асист. каф. ботаніки (1952–59); від 1959 – в Ін-ті ботаніки НАНУ: м. н. с., ст. н. с., від 1995 – пров. н. с. Осн. напрями наук. діяльності: вивчення лучної, болотної та ін. типів рослинності різних регіонів України, зокрема рослинності і флори Поліс. держ. заповідника. Запропонував шкалу індексів осушення для 348-ми видів рослин і методику фітоіндикації ступеня осушення/обводнення території. Від 1986 досліджує зміни рослинності в умовах зони відчуження ЧАЕС, вплив радіації на фітоценози та моніторинг фітобіоти в системі заг. радіоекол. моніторингу.

Пр.: Загальна характеристика рослинності долини р. Снов // Пит. фізіології, цитоембріології і флори України. К., 1963; Изменение растительности и флоры болот под влиянием мелиорации. К., 1982 (співавт.); Типология лугов Украины и их рациональное использование. К., 1988 (співавт.); Synantropisation der Wiesen vegetation in Ukrainischem Polessje // Symposium «Synantropic Flora and Vegetation – V». Martin. 1988, 22–27 Aug.; Синтаксономія рослинності Поліського природного заповідника // Укр. фітоцен. зб. Сер. Б. 1997. № 1 (співавт.).

Літ.: Лев Сергійович Балашов (до 70-річчя від дня народження) // УБОЖ. 1999. Т. 56.

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
Ю. Р. Шеляг-Сосонко . Балашов Лев Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41190 (дата звернення: 03.03.2021).