Батраков Дмитро Олегович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Батраков Дмитро Олегович

БАТРАКО́В Дмитро Олегович (03. 07. 1954, Харків) – фахівець у галузі радіофізики та електроніки. Д-р фіз.-мат. н. (1995), проф. (1997). Закін. Харків. ун-т (1976), відтоді працює в ньому: 1976– 80, 1983–86 – м. н. с. лаб. радіоголографії, від 1986 – ст. н. с., 1987–92 – ст. викл. радіофіз. ф-ту, від 1995 – пров. н. с., від 1997 – проф. каф. теор. радіофізики. Осн. напрями наук. діяльності: аналіз явищ розповсюдження та розсіювання електромагніт. та акуст. хвиль; розроблення нових аналіт. та обчислюв. методів для вивчення дифракції електромагніт. хвиль на об’єктах склад. форми з імпеданс. поверхнями, зокрема таких, що занурені в неоднорідні середовища з жорсткими межами, нових методів розв’язання обернених задач для застосування в неруйнів. контролі, дистанцій. зондуванні, біомедицині та ін. галузях науки та нар. госп-ва. Під кер-вом Б. створено голограф. мікроскоп для діагностики захворювань крові та своєчасного виявлення патології. За допомогою цього мікроскопа вперше у світі отримано тривимірне зображення еритроцитів.

Пр.: Дифракция электромагнитных волн на эллиптическом импедансном цилиндре // Радиофизика. 1989. Т. 32, № 9 (співавт.); Применение Е-импульса для зондирования тела под поверхностью среды // РЭ. 1991. Т. 36 (співавт.); Интерпретация данных зондирования слоистых структур на основе решения обратной задачи рассеяния электромагнитных волн // ЖТФ. 1994. Т. 64, № 1 (співавт.); Solution of a General Inverse Scattering Problem Using the Distorted Born Approximation and Iterative Technique // Inverse Problems. 1994. Vol. 10, № 1 (співавт.); Determination of electrophysical properties of a layered structure with a ststistically rough surface via an inversion method // Phys. Rev. B. 1995. Vol. 51, № 23 (співавт.); Качество и эффективность обработки информации при радиоволновом контроле слоистонеоднородных диэлектриков многочастотным методом // Дефектоскопия. 1998. № 8.

М. П. Перепечай

Стаття оновлена: 2003