Батьківство - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Батьківство

БАТЬКІ́ВСТВО – соціально-правовий стан чоловіка, зареєстрованого батьком дитини. Встановлення Б. підлягає реєстрації у держ. органах актів громадян. стану, про що видається відповідне свідоцтво. Коли батько й мати дитини перебувають у шлюбі, чоловік може бути зареєстрований батьком навіть без його згоди. Припущення Б. поширюється на дітей, народжених або зачатих під час шлюбу. Після розірвання шлюбу, визнання його недійсним, смерті батька дитина вважається зачатою під час шлюбу, якщо вона народилася не пізніше 10 місяців з моменту настання зазнач. обставин. Походження дитини від батьків, які не перебувають у шлюбі, встановлюється шляхом подання спіл. заяви батьком і матір’ю дитини в держ. органи реєстрації актів громадян. стану. Якщо така заява відсутня, Б. може бути встановлене у суд. порядку за заявою матері чи батька або опікуна (піклувальника) дитини, особи, на утриманні якої перебуває дитина, а також самої дитини після досягнення нею повноліття. При встановленні Б. суд бере до уваги спільні проживання та ведення госп-ва матір’ю дитини й відповідачем до народження дитини; спільне виховання чи утримання ними дитини; докази, що достовірно підтверджують визнання відповідачем Б. У випадку смерті матері, визнання матері недієздатною, позбавлення її батьків. прав, а також у разі неможливості встановити місце її проживання, запис про батька дитини здійснюється за заявою батька. Коли між дитиною та особою, запис. як її батько, доведено відсутність кровної спорідненості, в актовий запис про народж. на підставі суд. рішення вносяться відповідні зміни. Особа, запис. як батько дитини, або особа, яка фактично є батьком дитини, у випадку смерті матері чи позбавлення її батьків. прав може оскаржити запис протягом року від дня, коли їй стало або мало стати відомо про здійснений запис. Якщо до цього часу особа, запис. як батько або мати, була неповнолітньою, відлік ведеться від часу досягнення нею 18 р. Особа, запис. батьком дитини за її заявою або за спіл. заявою з матір’ю дитини, не має права оскаржувати Б., якщо в момент подання цього документа їй було відомо, що вона не є батьком цієї дитини. Б. встановлюється також у випадку народж. дитини внаслідок проведеного за згодою чоловіка штучного запліднення його дружини та усиновлення чужої дитини. Чоловік, який дав письм. згоду на запліднення дружини, записується батьком народженої дитини без права оскаржувати запис. Б. припиняється лише зі смертю батька й передбачає права та обов’язки щодо виховання, розвитку, утримання дитини, ін. права та пільги, які надаються батькові. Після позбавлення батьків. прав ім’я батька з актового запису про народж. дитини не вилучається, за ним залишається обов’язок утримання дитини. Дружина, яка дала письм. згоду чоловікові на запліднення й народж. дитини ін. жінкою (донором), записується матір’ю цієї дитини й не має права оскаржити проведений запис.

Літ.: Ромовська З. В. Права та обов’язки батьків і дітей. Л., 1975.

М. І. Хавронюк

Стаття оновлена: 2003