Башкиров Геннадій Сергійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Башкиров Геннадій Сергійович

БАШКИ́РОВ Геннадій Сергійович (16(29). 04. 1914, м. Кострома, Росія) – фахівець у галузі гідравліки. Д-р тех. н. (1964), проф. (1966). Держ. нагороди СРСР. Закін. Омський с.-г. ін-т (1936). У 1937– 41 працював кер. проектно-пошук. і буд. робіт з освоєння рік Іртис. басейну; 1945–50 – гол. інж. Упр. річк. шляхів (Омськ); 1952–53 – нач. відділу Європ. басейнів Головводшляху Мінморрічфлоту; від 1953 – в Одес. ін-ті інж. мор. флоту; 1972–88 – зав. відділу Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР; 1984–92 – проф. Одес. гідрометеорол. ін-ту. Наук. діяльність присвяч. вивченню проблем буд-ва, відновлення й експлуатації вод. шляхів; розробленню гідравл. і гідролог. проблем прибереж. зони морів і водосховищ.

Пр.: Берегоукрепительные лесопосадки. Москва, 1951; Динамика прибрежной зоны моря. Москва, 1961; Гидрология моря: Метод. указания. О., 1964; Гидравлические основы проектирования сооружений прибрежной зоны крупных водоемов. О., 1964; Задачи гидравлики штормового мелководного моря. О., 1971; Морской транспорт и освоение ресурсов континентального шельфа // Проблемы экономики моря. О.; К., 1976. Вып. 5.

І. М. Мироненко, Б. В. Буркинський

Стаття оновлена: 2003