Бджільництва Інститут ім. П. Прокоповича — Енциклопедія Сучасної України

Бджільництва Інститут ім. П. Прокоповича

БДЖІЛЬНИ́ЦТВА Інститут ім. П. Прокоповича УААН – науково-дослідна установа, що займається вивченням та розвитком бджільництва. Створ. 1989 в Києві як Укр. н.-д. і технол. ін-т бджільництва Держагропрому УРСР. Сучасна назва від 1992. Має Полтав. філію (колишня Укр. дослідна станція бджільництва), розташ. у м. Гадяч (Полтав. обл.). Основні напрями наук. досліджень: селекція й репродукція укр. степ., карпат. і поліс. бджіл; технологія розведення й утримання бджіл, вироб-во й перероблення продуктів бджільництва, зокрема за умов забруднення місцевості радіоактив. речовинами; використання й поліпшення корм. бази бджільництва; апітерапія із застосуванням харч. композицій лікув.-профілакт. дії, створ. на основі бджолопродуктів; орг-ція й економіка бджільництва за умов ринк. відносин; вет. медицина бджільництва. Співроб. Ін-ту розроблено технологію одержання, кріоконсервації та довгострокового зберігання сперми трутнів для використання її в селекц. процесі та збереження генофонду місц. порід медоносної бджоли. Проведені дослідж. з удосконалення технології одержання бджолиної отрути й маточного молочка. Запропоновано новий нетермічний метод знезараження вощини від збудників гнильцевих та грибкових захворювань. Розроблено безвідходну технологію утримання бджолиних сімей в умовах закритого ґрунту та методи їх ефективного використання для підвищення врожаю с.-г. культур. Здійснено районування території України за рівнем радіоактивного забруднення продуктів бджільництва, розроблено рекомендації щодо ведення бджільництва в р-нах, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Створено низку лікувально-профілакт. препаратів на основі продуктів бджільництва, що підвищують стійкість організму людини до несприятливих факторів довкілля, поліпшують стан її здоров’я, збільшують працездатність і тривалість життя. В результаті селекц. досліджень створ. 4 типи чистопородних високопродуктивних укр. степових бджіл та 3 типи карпат. бджіл. Виведено новий сорт медонос. рослини фацелії пижмолистої, районований для вирощування на всій тер. України. Ін-т є органом із сертифікації продуктів бджільництва. На його території відкрито Нац. музей бджільництва. Функціонують 2 апітерапевт. кабінети (у Полтав. і Київ. обл.). При Полтав. філії діє школа пасічників зі стаціонар. та заоч. відділеннями. При Ін-ті створ. Міжвідомчу координац. раду, до якої входять бджолооб’єднання, Спілка пасічників, наук. і госп. орг-ції та Наук.-вироб., селекц. і навч. центр бджільництва. 1994 при Ін-ті засн. б-ку, основу фонду якої склали надходження з б-к ін-тів ботаніки та зоології НАНУ, Центр. наук. с.-г. б-ки. Нині бібліотеч. фонд становить 6 тис. од. зберігання, комплектується літ-рою за профілем Ін-ту. Б-ка обслуговує співроб. Ін-ту, студентів, науковців, бджолярів із різних регіонів України. Двічі на рік Ін-т проводить виставки медової продукції. Від 1991 при Ін-ті видається міжвідом. наук. зб. «Бджільництво».

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
Л. І. Боднарчук . Бджільництва Інститут ім. П. Прокоповича // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41424 (дата звернення: 01.03.2021).