Безвесільна Олена Миколаївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Безвесільна Олена Миколаївна

БЕЗВЕСІ́ЛЬНА Олена Миколаївна (16. 02. 1948, Київ) – фахівець у галузі приладобудування. Д-р тех. н. (1991), проф. (1993). Засл. діяч н. і т. України (1999). Держ. премія України в галузі н. і т. (2016). Закін. Київ. політех. ін-т (1972), де відтоді й працює (нині Нац. тех. ун-т України «Київ. політех. ін-т»): асист., ст. викл., доц. (1981–88), проф. (від 1991), зав. каф. приладів точної механіки (від 1992), зав. каф. приладобудування (від 1998). У 1996–97 – нач. Гол. упр. акредитації Міносвіти України. Наук. дослідж. з питань механіки гіроскопіч. та навігац. приладів рухомих об’єктів, динаміки керов. мех. систем, засобів віброзахисту, розробки теорії нових матем. моделей та вирішення проблем автокомпенсації та фільтрації похибок. Б. розробила теорію та принципи побудови складної керов. електромех. системи для вимірів на рухомій основі з використанням гіроскопіч. приладів.

Пр.: Про дослідження маятникового акселерометра за допомогою ЕОМ. 1981; Дослідження можливостей практичної побудови гравіметричної системи. 1987; Перетворюючі пристрої приладів: Підруч. 1993 (співавт.); Відлікові та реєструючі пристрої приладів: Навч. посіб. 1993 (співавт.); Витратометрія: Навч. посіб. 1996 (співавт.); Вимірювання мас та ваги: Підруч. 1996 (співавт.); Вимірювання прискорень. 2001 (усі – Київ); Вимірювання гравітаційних прискорень. Ж., 2002.

М. Ю. Ільченко

Стаття оновлена: 2017