Бездробний Юрій Васильович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бездробний Юрій Васильович


Бездробний Юрій Васильович

БЕЗДРО́БНИЙ Юрій Васильович (11. 03. 1939, Грозний, нині Чечня, РФ) – зоолог-біохімік. Д-р біол. н. (1985). Закін. Харків. ун-т (1961). Працював м. н. с. у Харків. НДІ мед. радіології МОЗ УРСР (1961– 64); в Ін-ті мед. радіології АМН СРСР (м. Обнінськ, РФ, 1967– 69); ст. н. с. Сектору молекуляр. біології та генетики АН УРСР (Київ, 1969–72); у Київ. НДІ ендокринології та обміну речовин: ст. н. с., пров. н. с. (1972– 86); зав. лаб. експерим. радіац. ендокринології у Всесоюз. центрі радіац. медицини АМН СРСР (Київ, 1986–91); у Київ. ін-ті ендокринології та обміну речовин (1991–93). У 1993–2002 – заст. голови Нац. комісії з радіац. захисту насел. при ВР України (НКРЗУ). Досліджує вплив іонізуючого випромінювання на синтез адренокортикотропного та ін. гормонів гіпофізу; вплив гормонів осі «гіпофіз–наднирка» на активність РНК-полімеразної реакції тканин-мішеней; участь інсулін. рецепторів у регулятор. функції інсуліну. Вивчає гормонал. статус ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС та вплив малих доз іонізуючої радіації на механізми дії гормонів на рівні плазматич. мембрани клітин-мішеней; поширення радіонуклідів у природ. середовищі та шляхи їх надходження до організму людини.

Пр.: Адренокортикотропная функция гипофиза при острой лучевой болезни в эксперименте (обзор литературы) // Мед. радиология. 1969. № 10; Свойства и организация инсулиновых рецепторов периферических тканей // Успехи соврем. биологии. 1980. Т. 90, вып. 1; Регуляция экспрессии инсулиновых рецепторов и их место в механизме действия инсулина // Там само. 1981. Т. 92, вып. 1; Структура и функции инсулиновых рецепторов. К., 1987 (співавт.); Клиническая диабетология. К., 1998 (співавт.); Деякі важливі практичні й наукові аспекти протирадіаційного захисту у післячорнобильському періоді // Бюл. НКРЗУ. К., 2001. № 1–4 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003