Безкоровайна Ольга Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Безкоровайна Ольга Іванівна


Безкоровайна Ольга Іванівна

БЕЗКОРОВА́ЙНА Ольга Іванівна (01. 02. 1949, с. Низи Сум. р-ну Сум. обл. – 12. 12. 2002, Харків) – лікар-педіатр. Д-р мед. н. (1996), проф. (2002). Закін. Харків. мед. ін-т (1972), де й працювала від 1978 (нині ун-т): асист., доц. (1988– 97), проф. каф. пропедевтики дит. хвороб (1997–2002). Наук. діяльність у галузі профілактики, патогенезу та лікування гострих, рецидив., хроніч. захворювань органів дихання у дітей; питання імунітету, мембран. патології та антиоксидант. терапії при захворюваннях органів дихання у дітей; значення зміни мікроелемент. гомеостазу в розвитку захворювань у дітей на підставі впровадження у практику охорони здоров’я сучас. біофіз. методів діагностики.

Пр.: Факторы риска, патогенетические механизмы развития острого обструктивного бронхита и его рецидивов у детей // ПАГ. 1994. № 5; Состояние индуцированной биохемилюминесценции сыворотки крови у детей раннего возраста, больных острыми бронхолегочными заболеваниями // Там само. № 6; Состояние иммунитета у детей, больных муковисцидозом // Вест. проблем современ. медицины. 1995. № 4; Комплексне лабораторно-радіоімунологічне дослідження перекисного окислення ліпідів та циклічних нуклеотидів при гострих бронхолегеневих захворюваннях з обструктивним синдромом у дітей раннього віку // УРЖ. 1998. № 1 (співавт.); Лекарственные травы в медицине. Х., 2002 (співавт.).

Статтю оновлено: 2003