Безкровний Олександр Матвійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Безкровний Олександр Матвійович

БЕЗКРО́ВНИЙ Олександр Матвійович (13 (25). 08. 1893, с. Пристайлове Лебедин. пов. Харків. губ., нині Лебедин. р-ну Сум. обл. – ?) – мовознавець. Закін. Лебедин. г-зію (1914), того ж року вступив на істор.-філол. ф-т Петрогр. ун-ту, який не закінчив через демобілізацію 1916 на фронти 1-ї світ. війни. Актив. учасник рев. руху 1917–20. Деякий час належав до партії «боротьбистів». 1919–21 – у Червоній армії. 1922–23 навч. в Академії теор. знань (Харків), після закінчення якої вступив до аспірантури Харків. ІНО. 1923–28 – доц. каф. рос. й укр. мовознавства Воронез. ун-ту; 1928–30 – зав. каф. мовознавства, проф. Саратов. ун-ту. 1930–35 працював у Ленінгр. ВНЗах та академ. ін-тах АН СРСР: Ін-ті філософії і лінгвістики, Пед. ін-ті, Ін-ті мови й мислення, Ін-ті «Мовної культури». 1930 за дорученням М. Марра організував Кабінет рос. та укр. мови, де разом з аспірантами розробляв кілька тем з укр. мовознавства на засадах «нового вчення про мову». 1935–39 працював в Ін-ті мовознавства АН УРСР та одночасно Київ. ун-ті, 1939–57 – в Ульянов. пед. ін-ті (1949–51 – зав. каф. рос. мови). Для укр. мовознавства важливими є дослідження Б. про укр. говори Слобожанщини й Воронежчини.

Пр.: К диалектологии слобожанских говоров. Звуковые особенности гор. Лебедина и его района (Сумского Округа) // Язык и лит-ра. 1927. Т. 2, вып. 2; К вопросу о природе дифтонгического рефлекса о в переходных североукраинских говорах Воронежской губернии // Сб. статей в честь акад. А. И. Соболевського. Ленинград, 1928; До проблеми генезису ітеративних слів з суфіксом -ва в російській і українських мовах // Мовознавство. 1936. № 8; Из истории создания переходного украинско-русского диалекта в Воронежской области // Мат. и исследования по рус. диалектологии. Т. 2. Москва, 1949.

М. Г. Железняк

Стаття оновлена: 2003