Безменова Таміла Едуардівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Безменова Таміла Едуардівна

БЕЗМЕ́НОВА Таміла Едуардівна (18. 01. 1936, с. Баранівка, нині місто Житомир. обл. – 21. 01. 1986, Київ) – хімік. Д-р хім. н. (1978), проф. (1984). Закін. Моск. хім.-технол. ін-т (1958). Відтоді працювала н. с. Держ. ін-ту азот. пром-сті (Москва); 1959–86 – м. н. с., ст. н. с., зав. відділу Ін-ту хімії полімерів і мономерів (згодом Ін-т хімії високомолекуляр. сполук) та Сектору нафтохімії Ін-ту фіз.-орган. хімії та вуглехімії АН УРСР. Осн. напрям наук. діяльності – дослідж. хімії цикліч. п’ятичленних сульфонів, зокрема закономірностей, що визначають їхню реакц. здатність. Розробила методи синтезу важкодоступних і невідомих раніше похідних тіолан- і тіолен-1,1-діоксиду, серед яких виявлено низку речовин із корис. властивостями. На основі виконаних дослідж. створено технології вироб-ва препаратів для спец. обробки бавовн. і лляних тканин, а також сульфокарбатіону-К – першого вітчизн. фунгіциду.

Пр.: Превращение пятичленных циклических сульфонов под действием оснований // Каталит. синтез орган. соединений серы: Сб. Новосибирск, 1979; Химия тиолен-1,1-диоксидов. К., 1981; Синтез 1,1-диокситиолан- и 1,1-диоксотиоленсульфонилгалогенидов // УХЖ. 1986. № 11 (співавт.); Взаимодействие 3-окситиол- и тиолен-1,1-диоксидов с сероуглеродом // Там само. 1987. Т. 53, № 7; Серосодержащие производные пятичленных циклических сульфонов: синтез солей изотиоуреидотиолен-1,1-диоксидов // ХГС. 1988. № 1.

О. П. Бойко

Стаття оновлена: 2003