Безносенко Олександр Георгійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Безносенко Олександр Георгійович

БЕЗНО́СЕНКО Олександр Георгійович (27. 10(09. 11). 1905, Київ – 1976, там само) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1952), проф. (1953). Закін. Київ. вет.-зоотех. ін-т (1930). Працював вет. лікарем селекц. станції, н. с. Укр. ін-ту експерим. ветеринарії, доц. Вищої комуніст. с.-г. школи. Працював у Київ. вет. ін-ті (згодом Укр. с.-г. академія, нині Нац. аграр. ун-т): 1938–57 – асист., доц., зав. каф. гістології та ембріології, одночасно проректор з навч. й наук. роботи (1951–55), зав. каф. гістології та ембріології вет. ф-ту (1957–69), проф. каф. анатомії й гістології (1969–75). Вивчав гістоархітектоніку трубчастих кісток, мікроструктуру та гістохімію скелет. м’язів с.-г. тварин залежно від їхньої породи, рівня годівлі та умов утримання. Результати його досліджень увійшли в численні рекомендації для розробки науково обґрунтованих технологій годівлі та утримання с.-г. тварин.

Пр.: Гистоархитектоника компакты трубчатых костей лошади и крупного рогатого скота эмбрионального периода // Тр. Киев. вет. ин-та. К., 1950. Т. 10; Гістологія та ембріологія сільськогосподарських тварин. К., 1967 (співавт.); Методы микрометрических, статистических анализов при гистологических и гистохимических исследованиях соединительной и мышечной тканей сельскохозяйственных животных в онтогенезе // Науч. тр. Укр. с.-х. академии. К., 1975. Вып. 118.

Літ.: Хомич В. Т. Безносенко Олександр Георгійович (1905–1976) // Вчені у галузі вет. медицини. К., 2001.

В. Т. Хомич

Стаття оновлена: 2003