Безпалова Олена Іванівна | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Безпалова Олена Іванівна


Безпалова Олена Іванівна

БЕЗПА́ЛОВА Олена Іванівна (30. 09. 1940, Воронеж, РФ) – фахівець у галузі механіки деформівного твердого тіла. Д-р фіз.-мат. н. (1995). Закін. Київ. ун-т (1963). Від 1962 працює в Ін-ті механіки НАНУ: інж., м. н. с. (1969–76), ст. н. с. (1976–96), від 1996 – пров. н. с. Коло наук. інтересів: проблеми матем. дослідж. стаціонар. процесів деформування неоднорід. анізотроп. просторових тіл скінчен. розмірів та оболонк. елементів різного призначення.

Пр.: Численное решение краевых задач статики ортотропных слоистых оболочек вращения на ЭВМ типа М-220. К., 1971 (співавт.); Численное решение задач статики ортотропных оболочек с переменными параметрами. К., 1975 (співавт.); Свободные колебания элементов оболочечных конструкций. К., 1986 (співавт.); Решение задач теории упругости методами полных систем // Вычислит. математика и матем. физика. 1989. Т. 29, № 9; Решение нелинейных задач теории оболочек с использованием методов полных систем // ПМ. 1992. Т. 28, № 8; Розв’язання стаціонарних задач теорії пружності та теорії оболонок методом повних систем. К., 1995; Динамика элементов конструкций // Механика композитов: В 12 т. Т. 9. К., 1999 (співавт.).

Літ.: Елена Ивановна Беспалова: К 60-летию со дня рожд. // ПМ. 2000. Т. 36, № 9.

Статтю оновлено: 2003