Безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Український державний науково-дослідний інститут — Енциклопедія Сучасної України

Безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Український державний науково-дослідний інститут

БЕЗПЕ́КИ ПРА́ЦІ ТА ЕКОЛО́ГІЇ В ГІРНИЧОРУ́ДНІЙ І МЕТАЛУРГІ́ЙНІЙ ПРОМИСЛО́ВОСТІ Український державний науково-дослідний інститут – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми боротьби з рудниковим пилом, шкідливими газами, розробляє заходи та засоби для підвищення безпеки й поліпшення умов праці, зменшення техногенної небезпеки для промислових підприємств гірничо-металургійного комплексу. Створ. у червні 1957 в Кривому Розі як лаб. боротьби з силікозом Ін-ту гірн. справи (ІГС) АН УРСР. У 1961 лаб. реорганізовано у Криворіз. філію ІГС АН УРСР, 1964 – у «НДІметалургвентиляція», 1968 – у «НДІрудвентиляція». На базі останнього 1972 створ. гол. ін-т Мін-ва чорної металургії СРСР – Всесоюз. НДІ безпеки праці в гірничоруд. пром-сті, з подальшою реорганізацією (1991) в гол. ін-т Мінпрому України із сучас. назвою. Ін-т створює засоби індивід. та колект. захисту працівників, розробляє нормативи у сфері охорони праці, забезпечує навч. й підвищення кваліфікації фахівців. Ін-том розроблено засоби та способи знепилення процесів видобутку заліз. руди підзем. і відкритим способами; регенераційні фільтри мокрого очищення пилогаз. викидів, ґратчасті огороджувал. та захисні кріплення, тех. засоби зниження шуму гірн. і металург. устаткування нового класу; проведено експертизу нового гірн. устаткування на відповідність вимогам норматив. документів; створ. апарати для очищення пилогаз. викидів із використанням низькотемператур. плазми. Серед відомих фахівців Ін-ту – О. Янов, П. Бересневич, П. Гагауз, М. Швидкий.

Статтю оновлено: 2003
Цитувати статтю
В. Б. Дердіященко . Безпеки праці та екології в гірничорудній і металургійній промисловості Український державний науково-дослідний інститут // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2003. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=41560 (дата звернення: 02.03.2021).