Бєлкін Михайло Якович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бєлкін Михайло Якович

БЄ́ЛКІН Михайло Якович (01. 09. 1929, с. Ново-Полтавка Привольнян., нині Новобуз. р-ну Микол. обл.) – матеріалознавець. Д-р тех. н. (1982), проф. (1982). Держ. премія України в галузі н. і т. (1978). Держ. нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. металург. ін-т (1951). Працював інж.-дослідником (1952–55), зав. лаб. (1955–62), заст. нач. центр, завод, лаб. (1962–64) Старокраматор. машинобуд. з-ду; від 1964 – у Донбас. машинобуд. академії: ст. викл. (1964), доц. (1964–67), декан мех. ф-ту (1967–2001), від 2001 – зав. каф. металознавства і терміч. обробки металів. Наук. діяльність у галузі підвищення стійкості робочих валків холодної прокатки, надійності і довговічності деталей машин, які працюють у цикліч. режимі навантаження. Автор технологій високотемператур. термомех. обробки при індукцій. гартуванні та термопласт. поверхневої обробки. Створив низку нових марок сталей, розробив мікроструктурну теорію чутливості сталей до концентрації напружень при цикліч. навантаженні.

Пр.: Надежность и долговечность валков холодной прокатки. Москва, 1976 (співавт.); Применение критериев механики разрушения для оптимизации параметров технологии ковки крупных слитков // Проблемы техники, технологии и экономики машино-строит. производства: Тез. докл. Межвуз. науч.-тех. конф. Краматорск, 1996 (співавт.); Влияние технологии ковки на макроструктуру крупных поковок валковой стали // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металургії: Зб. наук. пр. Донбас. машинобуд. академії. Краматорськ, 1999 (співавт.); Повышение эффективности упрочнения поверхностным пластическим деформированием за счет создания тепловых остаточных напряжений // Там само. 2002 (співавт).

В. А. Федоринов

Статтю оновлено: 2003