Бєлобородова Олена Арсеніївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бєлобородова Олена Арсеніївна

БЄЛОБОРО́ДОВА Олена Арсеніївна (17. 02. 1941, Київ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1988), проф. (1990). Держ. премія України в галузі н. і т. (1985). Закін. Київ. ун-т (1963), де і працює від 1966 асист., доц., від 1988 – проф. каф. фіз. хімії. Наук. дослідж. стосуються термодинаміки металіч. сплавів. Встановила закономірності в енергетиці сплавоутворення для низки подвій. і потрій. металіч. систем. Одержані під кер-вом та за участю Б. експерим. результати з термодинаміки подвій. і потрій. рідких сплавів мають важливе практ. значення для створення нових аморф. металіч. матеріалів.

Пр.: Термодинамика и строение жидких сплавов на основе алюминия. Москва, 1983 (співавт.); Энтальпии смешения компонентов тройной системы Gе-АІ-Cu // УХЖ. 1993. Т. 59, № 9 (співавт.); Термодинамические свойства жидких сплавов германия с d–переходными металлами // Порошковая металлургия. 1996. № 7/8; Ентальпії змішування рідких сплавів системи Gd-Al // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Хімія. 2001. Вип. 37 (співавт); Энтальпии смешения жидких сплавов системы Gd–Ga // УХЖ. 2001. № 5–6 (співавт); Ентальпії змішування в рідких сплавах систем Fe–Si та Fe–Ge // Вісн. Київ. ун-ту. Сер. Хімія. 2002. Вип. 38 (співавт.).

М. С. Слободяник

Стаття оновлена: 2003