Бєлонін Микола Микитович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бєлонін Микола Микитович

БЄЛО́НІН Микола Микитович (03(15). 05. 1880, м. Владимир-на-Клязьмі, Росія – 26. 09. 1953, Київ) – геодезист, краєзнавець, громадсько-політичний діяч. Канд. с.-г. н. (1937). Закін. Моск. межовий ін-т (1901), навч. у С.-Петербур. археол. ін-ті (1902–04). Працював 1908–13 пом. губ. землеміра та викл. землемір. і комерц. уч-щ у Житомирі. 1913–17 – землемір-ревізор, викл. геодезії політехнікуму у Тифлісі (нині Тбілісі); 1918–19 – інструктор з меліорації, викл. геодезії землемір. уч-ща в Житомирі (до 1923). 1920–23 – зав. землемірно-тех. частини, зав. відділу землеустрою Волин. губ. земел. відділу. 1923–25 – проф. Житомир, технікуму землеустрою, інструктор з націоналізації лісів. 1925–33 працював у Наркомземі УСРР, одночасно 1925–33 –проф. Харків. ін-ту землеустрою, ст. н. с. Ін-ту соц. реконструкції Харкова. 1933–41 – проф., зав. каф. Одес. с.-г. ін-ту. 1941–44 – викл. Комі-Пермяц. с.-г. технікуму у м. Кудимкар (РФ). 1944–45 – гол. інж. Упр. землеустрою Мін-ва с. госп-ва УРСР, нач. н.-д. відділу Діпросільбуду, проф. Київ. гідромеліорат. ін-ту. 1946–53 – проф., зав. каф. геодезії і картографії Київ. ун-ту, зав. відділу картографії НДІ географії. Чл. Т-ва дослідників Волині (1908, від 1913 – почес. чл.), кер. істор.-археол., згодом – етногр. секцій. За безпосеред. участі Б. у музеї Т-ва (1909) проведено наук. каталогізацію експонатів, розроблено структуру експозицій. На поч. 1920-х рр. Б. брав участь у роботі Волин. центр. музею. Осн. напрями наук. діяльності: землевпорядкування (методологія та ефективність), кадастр і орг-ція районування, землеустрій; планування сіл, методики орг-ції полезахисних лісосмуг і меліорація територій с.-г. вироб-ва в Україні.

Пр.: До питання про земельні громади. Ж., 1925; Земельно-землевпорядні оцінки. X., 1928; Землевпорядкування. X., 1929; Питання методології обліку ефективності землевпорядкування. 1929; 3 кадастру у Вавілонській рівнині. 1929; Деякі моменти методики проектування та спеціалізації в сільському господарстві. 1933; Планировка сельскохозяйственных населенных мест: Учеб. пособ. 1938 (співавт.); Обоснование севооборотов в колхозах и землеустройство. 1940; Опыт применения геодезии и графостатистики к решению задач определения наилучших направлений полезащитных полос (на примере обработки некоторых роз суховейных ветров): Методика. 1950.

Літ.: Костриця М. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. Ж., 2001.

М. Ю. Костриця, А. М. Молочко

Статтю оновлено: 2003