Бєлоносов Сергій Михайлович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бєлоносов Сергій Михайлович


Бєлоносов Сергій Михайлович

БЄЛОНО́СОВ Сергій Михайлович (14. 08. 1923, с. Бєлоносово Свердлов. обл., РФ – 14. 01. 2010, Київ) – математик. Батько О. Бойніцької. Д-р фіз.-мат. н. (1962), проф. (1963). Засл. діяч. н. РРФСР (1992). Закін. Ленінгр. ун-т (1946). Працював доц. Воронез. ун-ту (1949–53), зав. каф. Рязан. радіотех. ін-ту (1953–58), зав. відділу приклад. математики Ін-ту математики Сибір. відділ. АН СРСР (м. Новосибірськ, 1958–64), зав. лаб. приклад. математики Ін-ту математики і ядер. енергетики АН Білорус. PCP (1965–67), зав. каф. матем. аналізу Київ. ун-ту (1967–73), проф. каф. вищої математики Київ. інж.-буд. ін-ту (1973–87), гол. н. с. Ін-ту приклад. математики Далекосх. відділ. АН СРСР (Владивосток, 1987–93), ст. н. с. НДІ приклад. проблем гідроаеродинаміки і теплообміну Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» (1997–2002). Наук. дослідження у галузі приклад. математики і механіки. Запропонував заг. метод розв’язання плоских статич. задач теорії пружності з урахуванням впливу гранич. кутів; розробив теорію гідродинам. потенціалів, яка уможливила чисельно розв’язати осн. початково-крайові задачі динаміки в’язкої рідини.

Пр.: Основные плоские статические задачи теории упругости для односвязных и двусвязных областей. Новосибирск, 1962; Краевые задачи для уравнений Навье-Стокса. Москва, 1985 (співавт.); Применение интегральных представлений к решениям задач теплопроводности и динамики вязкой жидкости. К., 1989 (співавт.); Математическое моделирование равновесных состояний упругих тонких оболочек. Москва, 1993 (співавт.); Моментная теория упругости. Владивосток, 1993.

Статтю оновлено: 2018