Бєлоусов Веніамін Михайлович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бєлоусов Веніамін Михайлович

БЄЛОУ́СОВ Веніамін Михайлович (23. 09. 1930, м. Алатир, нині Чувашія, РФ) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1972), проф. (1982). Закін. Ленінгр. технол. ін-т (1954). Працював 1956–57 ст. лаборантом Київ. політех. ін-ту; 1960–66 – м. н. с., 1966–75 – ст. н.с, 1975–93 – зав. відділу металокомплекс. та окислювал. каталізу, 1993–98 – пров. інж. Ін-ту фіз. хімії НАНУ. Від 1999 – на пенсії. Вивчав окисно-відновні каталіт. процеси в нестаціонар. умовах, встановив осн. закономірності та механізми впливу реакц. середовища на склад і зміну властивостей гетероген. та металокомплекс. каталізаторів. Розробив нові гетерогенні каталізатори окиснення молекуляр. киснем та оксидом азоту пропілену, n-бутану та ін. вуглеводневих сполук; запропонував нові методи приєднання металокомплекс. каталізаторів до пористого носія або неорган. мембрани.

Пр.: Проблема подбора окислительных катализаторов и нестационарное состояние их поверхности // Тр. IV Междунар. конгресса по катализу. Москва, 1970. Т. 1 (співавт.); Проблемы теории и практики исследований в области катализа. К., 1973 (співавт.); The tunneling mechanism of low-temperature reduction of Co203 by hydrogen // Proceeding of the Second International Conference on Spillove. Leipzig, 1989 (співавт.); Significans of the compounds diffusion in membrane reactors // Abstr. Conf. Euromembrans 97. Belgium, 1997.

Літ.: Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського АН УРСР. К., 1986.

Л. В. Ляшенко

Стаття оновлена: 2003