Бєльський Степан Володимирович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бєльський Степан Володимирович


Бєльський Степан Володимирович

БЄ́ЛЬСЬКИЙ Степан Володимирович (27. 12. 1865(08. 01. 1866), м-ко Борзна Черніг. губ., нині місто Черніг. обл. – 17. 05. 1943, Житомир) – геолог, топограф, краєзнавець. Закін. Гірн. ін-т у С.-Петербурзі (1894). Служив військ. картографом. Автор унікал. воєн. карти Житомира (1902). Після виходу у відставку зацікавився проблемою виявлення залежності відхилення магніт. стрілки від мінерал. складу гір. порід. Низка публікацій Б. у «Трудах Общества исследователей Волыни» викликала великий резонанс серед наук. громадськості. Чл. Т-ва дослідників Волині (1907), від 1910 – голова природн. секції; засн. геол. відділу при Волин. центр. музеї, 1936–41 – його зав. Від 1919 – зав. каф. кристалографії, мінералогії та геології, проф., декан природн.-геогр. ф-ту Волин. ІНО в Житомирі. Від 1928 – проф. геології Житомир. с.-г. ін-ту, водночас (від 1929) – старший геолог Укр. геол. тресту. Від 1921 під кер-вом Б. розпочалося планомірне дослідж. Волин. губ. У 20–30-х рр. він відкрив пром. родовище гранітів, вогнетривких глин, польового шпату, каоліну, кварцитів, ільменіту, топазів. Зібрав велику колекцію мінералів і гір. порід, що зберігаються у Житомир. краєзнав. музеї. Підсумки дослідж. друкувалися у збірниках наук. праць Волин. н.-д. музею та Волин. окрплану. При згаданому музеї Б. керував аспірантурою з геол. дисциплін. Автор фундам. дослідж. «Геологія і корисні копалини Житомирщини» (1941), рукопис якого зберігається у фондах Житомир. обл. краєзнав. музею. Б. склав одну з перших карт розміщення корис. копалин Житомирщини. Автор неопубл. оповідань з життя укр. геологів.

Пр.: К геологии Житомирского уезда Волынской губернии // Тр. Об-ва исследователей Волыни. Ж., 1910. Т. 2; О магнитной съемке в Житомирском уезде // Там само. Т. 4; К петрографии Волыни // Там само. 1915. Т. 7; Зависимость магнитной аномалии Волыни от минералогического состава горных пород // Там само. Т. 11; Краткий определитель наиболее распространенных минералов и главнейших волынских горных пород путем простейших испытаний по внешним признакам. Ж., 1919; Геологічні досліди на Волині 1927 року // 3б. наук. пр. Волин. н.-д. музею. Ж., 1928. Т. 1; Entstehung der Gneise und Granitgneise Wolhyniens // Там само; Геологічні досліди на Волині року 1928 // Геологічні досліди на Волині рр. 1928–1929. Ж., 1930.

Літ.: Корбут Г. О., Мацієвський О. Є. Видатні дослідники мінерально-сировинних багатств Житомирського краю // Житомир в історії Волині і України: Тези Всеукр. наук.-краєзнав. конф. Ж., 1994; Костриця М. Ю. Товариство дослідників Волині: історія, діяльність, постаті. Ж., 2001.

Статтю оновлено: 2003