Бєльчиков Микола Федорович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бєльчиков Микола Федорович

БЄ́ЛЬЧИКОВ Микола Федорович (Бельчиков Николай Федорович; 04(16). 11. 1890, с. Мстьора, нині смт Владимир. обл., РФ – 08. 01. 1979, Москва) – російський літературознавець. Чл.-кор. АН СРСР (1953). Закін. Моск. духовну академію і Моск. ун-т (1917). Автор праць з історії літ-ри та сусп. думки в Росії 19 ст. Опублікував багато докум. матеріалів. Гол. ред. повного зібр. творів А. Чехова в 30-ти томах (1974–83). Досліджував літ-ру народників, рос. рев.-демократ. та марксистську критику. Автор монографій про літ. джерелознавство та методику літературознав. досліджень. Кілька праць присвятив творчості Т. Шевченка, яку подав у широкому літ. і громад.-політ. контексті («Тарас Шевченко», Москва, 1939; «Проза Шевченко» // «Т. Шевченко: Темат. сб.», Москва, 1962). Один із упорядників кн. «Т. Г. Шевченко в воспоминаниях современников» (Москва, 1962).

Тв.: Литературное источниковедение. Москва, 1983; укр. перекл. – В. Г. Бєлінський та його доба. К., 1948.

Літ.: Трофимов И. Друг Украины // Радуга. 1965. № 12; Кузьменко А. И. Николай Федорович Бельчиков: Библиография. Москва. 1965; Крутикова Н. Е. Шаблиовский Е. С. Подвиг ученого // РЛ. 1970. № 10.

I. Д. Бажинов

Стаття оновлена: 2003