Бєлявський Віктор Володимирович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бєлявський Віктор Володимирович

БЄЛЯ́ВСЬКИЙ Віктор Володимирович (28. 06. 1948, Ташкент) – геолог-геофізик. Канд. геол.-мінерал. н. (1981). Д-р тех. н. (1994). Закін. Моск. ун-т (1971). Працював в Ін-ті геології і розвідки нафт. і газ. родовищ (Ташкент): ст. технік, м. н. с. ст. інж., ст. н. с. (1974–83); у Ташкент. ун-ті: ст. н. с. (1983–86), пров. н. с. (1987), доц. (1988–95); в Укр. НДПКІ гірн. геології, геомеханіки і маркшейдер. справи (Донецьк): зав. лаб. (1995–99), зав. відділу (від 1999); водночас від 1996 – проф. Донец. тех. ун-ту. Наук. дослідж.: геофіз. будова тер. Серед. Азії, України та Росії; теорія і методика інтерпретації магнітотелурич. даних. Один із першовідкривачів унікал. Пд.-Тянь-Шаньської геомагніт. аномалії, пов’язаної з цінними рудними (зокрема золотонос.) родовищами, а також один із осн. розробників проекту складання карти глибин. електропровідності на тер. СРСР.

Пр.: О возможности исследования гальванических аномалий в нижнем полупространстве // Изв. АН СССР. Сер. Физика Земли. 1985. № 14 (співавт.); Южно-Тянь-Шаньская аномалия электропроводности // Там само. 1986. № 7 (співавт.); Тектоника Средней Азии и Южного Казахстана. К., 1990 (співавт.); Геоэлектрическая модель тектоносферы Евразийского складчастого пояса и сопредельных территорий. К., 1998 (співавт); Геоэлектрические модели золоторудных месторождений Украинского щита и Донбасса. К., 1999 (співавт.); Электромагнитные методы при изучении Украинского щита и Днепровско-Донецкой впадины. К., 2001 (співавт.).

В. Б. Гапєєв

Стаття оновлена: 2003