Бєляєв Сергій Олександрович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бєляєв Сергій Олександрович


Бєляєв Сергій Олександрович

БЄЛЯ́ЄВ Сергій Олександрович (Беляев Сергей Александрович; 29. 04. 1936, м. Кострома, РФ) – російський археолог. Канд. істор. н. Закін. Ленінгр. ун-т (1959). Працював у Ермітажі у відділі антич. світу (1959–64); зав. сектору новобудов в Ін-ті археології АН СРСР (1965–84); від 1985 – ст. н. с. сектору історії Візантії Ін-ту зх. історії АН СРСР. Дослідж. з античної та візантій. археології, зокрема у Пн. Причорномор’ї. Учасник археол. розкопок Ольвії (1955–63), Неаполя (1958–59), Євпаторії – на Чайці (1959–64), Херсонеса (1961, 1963, у 1972–85 – кер. експедиції).

Пр.: Обломок стеклянного сосуда из Херсонеса // СА. 1966. № 3; Позднеантичные надписи на амфорах из раскопок Херсонеса 1961 г. // Нумизматика и эпиграфика. 1968. Т. 7; К вопросу о северо-африканской краснолаковой керамике IV в. н. э. из Херсонеса и Керчи // Крат. сообщения Ин-та археологии АН СССР. Москва, 1972. Вып. 130; Антисейсмизм древней архитектуры: Юг СССР. Из истории Херсонеса и Керчи // Там само; Об одном блюде из Херсонеса // Сообщения Гос. Эрмитажа. Ленинград, 1973. Вып. 37; Новые памятники ранневизантийской мраморной пластики из Херсонеса // Визант. временник. Москва, 1987. Т. 48.

Статтю оновлено: 2003