Биков Геннадій Олександрович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Биков Геннадій Олександрович

БИ́КОВ Геннадій Олександрович (06. 12. 1933, м. Калінін, нині м. Твер, РФ) – фахівець у галузі енергомашинобудування. Д-р тех. н. (1998), проф. (2000). Премія ім. Г. Проскури АНУ (1993), Держ. премія України у галузі н. і т. (1995). Закін. Ленінгр. політех. ін-т (1957). До 1967 працював інж.-конструктором у Моторобуд. ДКБ-29 Мін-ва авіац. пром-сті СРСР (м. Омськ), нач. конструктор. відділу суднових холодил. машин СКБ холодил. машинобудування (Одеса), зав. проблем. н.-д. лаб. енергет. установок Одес. технол. ін-ту; від 1967 – доц., зав. каф. теплогазопостачання і вентиляції Полтав. інж.-буд. ін-ту; від 1987 – пров. н. с. Ін-ту газу НАНУ. Викладав у Нац. тех. ун-ті України «Київ. політех. ін-т» (1993–95); від 1999 – у Нац. авіац. ун-ті (Київ): від 2000 – проф. каф. авіац. двигунів. За участі Б. вперше у вітчизн. практиці створ. комбінований осьово-відцентр. компресор, на базі якого розроблено серію авіацій. газотурбін. двигунів малої і серед. потужності. Сформулював єдині закономірності та універсал. рівняння, що описують роботу лопаткових компресорів і насосів на нерозрахункових режимах. На базі теор. і експерим. дослідж. роботи бензин. і дизел. автомоб. двигунів на стисненому природ. газі та бензогаз. сумішах розробив концепцію збаланс. вироб-ва і споживання рідких і газ. вуглеводневих мотор. палив в Україні.

Пр.: Концепция сбалансированного производства и потребления жидких и газовых углеводородных моторных топлив в Украине // ЭР. 1993. № 4; Универсальные уравнения работы нагнетателей центробежного типа // Там само. 1995. № 2; Универсальные уравнения работы пропеллерных насосов и компрессорных ступеней осевого типа // Там само. № 5; The Use of Compressed Natural Gas as Fuel for Vehicles in Ukraine // Second European Conference on Natural Gas Vehicles. London, 1995; Единые законы и экстремальный принцип работы лопаточных нагнетателей // Компрессор. и вакуум. машины. С.-Петербург, 2000.

О. I. Косинов

Статтю оновлено: 2003