Битяк Юрій Прокопович | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Битяк Юрій Прокопович


Битяк Юрій Прокопович

БИТЯ́К Юрій Прокопович (28. 04. 1949, с. Березняки, нині Смілян. р-ну Черкас. обл.) – правознавець. Канд. юрид. н. (1979), проф. (1994). Чл.-кор. АПрНУ (2000). Держ. премія України в галузі н. і т. (2012). Орден князя Ярослава Мудрого 5-го ступ. (2018). Закін. Харків. юрид. ін-т (нині Нац. юрид. академія, 1974), де і працював викл., від 1990 – зав. каф. адм. права. Від 2000 – дир. Харків. НДІ держ. буд-ва та місц. самоврядування. Досліджує проблеми адм. права, способи та гарантії забезпечення законності в держ. управлінні, удосконалення діяльності органів виконав. влади, держ. служби. Пр.: Конституційні основи радянської соціалістичної демократії. X., 1982; Радянське адміністративне право. К., 1986 (співавт.); Соціалістична законність у державному управлінні. X., 1987; Державна служба і розвиток її демократичних основ. К., 1990; Державне управління: теорія і практика. К., 1998; Адміністративне право України: Заг. частина. X., 2001; 2002 (співавт.).

Статтю оновлено: 2018