Бичихін Опанас Олексійович - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бичихін Опанас Олексійович

БИЧИ́ХІН Опанас Олексійович (05(17). 07. 1865, м. Бердянськ Таврій. губ., нині Запоріз. обл. – 13. 10. 1933, Одеса) – вчений-агроном. Проф. (1924). Закін. Новорос. ун-т в Одесі (1890). Відтоді працював лаборантом при агроном. лаб. у цьому Ун-ті (від 1918 — Одес. с.-г. ін-т): 1901–17 – викл., 1924–33 – проф. заг. та спец. землеробства, одночасно 1924–26 – в. о. декана ф-ту орг-ції госп-ва. 1902–14 – засн. і наук. кер. Плотнянської с.-г. дослід. станції (нині с. Плоть, Молдова), де було запроваджено дев’яти-польову сівозміну, а також проведено дослідж. процесів вимивання і вилужування ґрунтів. Від 1907 – ст. спеціаліст із с.-г. дослід, справи на Пд. Росії. Від 1917 – зав. Одес. с.-г. дослід. станції. Чл. Т-ва с. госп-ва Пд. Росії (від 1893, секр. – 1895–1910), 1896–1916 – ред. журналу т-ва. Вивчав можливості вирощування с.-г. культур на одес. полях. Наук. праці у галузі агротехніки степ, землеробства, виноградарства, ґрунтознавства, агрохімії. Спільно із Н. Зелінським уперше синтезував 2 стереоізомерні двоосновні кислоти. Організатор дослід. агрономії у країні.

Пр.: Значение защитных насаждений для степной полосы. 1893; О культуре масляничного растения земляного гороха или земляной фисташки (Arachis hipogаea) на Юге России. 1898; Результаты опытов удобрения виноградников Бессарабии минеральными туками в 1901. 1902; Сравнительный опыт посева озимых и яровых пшениц. 1904; Наблюдения по культуре виноградной лозы в северной части виноградной зоны. 1905; Исследование по вопросу об обеспечении культурных растений усвояемой фосфорной кислотой на черноземе. 1913; Влияние паровой обработки почв на урожай хлебов. 1919 (усі – Одеса); До питання про вплив мікрорельєфу на врожайність та причини цього // Вісті Одес. с.-г. ін-ту. 1926. Вип. 4 (співавт.).

Літ.: Афанасий Алексеевич Бычихин (1865–1933): Библиогр. указ. О., 1980.

С. А. Мамедова

Стаття оновлена: 2003