Бичкова Ніна Григорівна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бичкова Ніна Григорівна

БИЧКО́ВА Ніна Григорівна (19. 09. 1944, Львів) – біолог, імунолог. Д-р біол. н. (1996). Закін. Київ. ун-т (1975). Працювала ст. лаборантом у Київ. НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (1972–75); від 1976 – у Нац. мед. ун-ті (Київ): ст. н. с. зав. лаб. гастроімунології (1987–99), гол. н. с. (від 1999). Досліджує клітин., гуморал. та місц. імунітети у хворих з патологією органів дихання та шлунк.-кишк. тракту; корекцію їхнього стану за допомогою медикаментозних та немедикаментозних засобів, зокрема мінерал. вод України.

Пр.: Популярная иммунология. К., 1990; Некоторые особенности течения заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки на фоне повышенного радиационного воздействия // Вест. АМН СССР. 1991. № 11; Иммунокоррегирующие нуклеиновые препараты и их клиническое применение. К., 1994; Иммунный статус, принципы его оценки и коррекции иммунных нарушений. К., 1995; Перспективи застосування імунотропних препаратів в екологічно несприятливих умовах // Наук. зап. Нац. ун-ту «Києво-Могилян. академія». К., 2000. Т. 18 (співавт.); Імунний статус породіль з рановою інфекцією та його корекція препаратом Мікон // Зб. наук. пр. співробітників КМАПО. К., 2001. Вип. 10, кн. 3 (співавт.).

В. П. Яценко

Стаття оновлена: 2003