Коханенко Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Коханенко Юрій Васильович

КОХА́НЕНКО Юрій Васильович (26. 03. 1940, м. Іркутськ, РФ) – фахівець у галузі механіки. Д-р фіз.-мат. н. (1991). Закін. Київ. ун-т (1967). Працював у Ін-ті кібернетики АН УРСР (1965–70, 1973–79); НДПІ нафт. пром-сті (1970–73); від 1979 – в СКТБ Ін-ту механіки НАНУ (нач. відділу матем. та тех. забезпечення), від 1991 – зав. від­ділу обчислюв. механіки та тех­ніки Ін-ту (усі – Київ). Осн. наук. результати стосуються наближе­ного (кінцево-різницевого) методу розв’язання сіткових рівнянь та дослідж. на їхній основі задач теорії крайових ефектів і теорії стійкості композитів, які сформульовані в точних постановках (для розв’язування сітко­вих рівнянь використана концеп­ція базової схеми). Розробив гра­дієнт. метод розв’язання задач стійкості і запропонував процедуру оптимізації обчислень.

Пр.: Численное решение задач теории упругости и трехмерной устойчивости кусочно-неоднородных сред // ПМ. 1986. Т. 22, № 11; Механика компо­­зитов: В 12 т. Т. 1. Статика материалов. К., 1993 (спів­авт.); Об одном клас­се задач, возникающих при исследовании устойчивости слоистых композитов // ПМ. 1998. Т. 34, № 3; Трехмерная задача устойчивости подкре­п­­ленных пластин из композитных материалов // Там само. 1999. Т. 26, № 1; Механика композитов: В 12 т. Т. 11. Численные методы. К., 2002 (спів­авт.); Плоские задачи о краевых эффектах в трехслойной пластине // ПМ. 2004. Т. 40, № 12; Численное исследование краевых эффектов в слоистых композитах при одноосном нагружении // Там само. 2010. Т. 46, № 5.

О. М. Гузь

Статтю оновлено: 2014

Покликання на статтю
О. М. Гузь . Коханенко Юрій Васильович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=419 (дата звернення: 13.04.2021)