Бібліотека Академії пожежної безпеки України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Академії пожежної безпеки України

БІБЛІОТЕ́КА АКАДЕ́МІЇ ПОЖЕ́ЖНОЇ БЕЗПЕ́КИ УКРАЇ́НИ Засн. 1930 як б-ка Харків. пожеж. технікуму НКВС УСРР, від якого веде свою історію Пожежної безпеки академія України. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Після 2-ї світ. війни збереж. фонди б-ки поповнилися спец. літ-рою, переданою Ленінгр. пожеж.-тех. школою. У 1980-х рр. створ. пересувні б-ки у дивізіонах, укладено темат. картотеки з навч. дисциплін та картотеки період. видань, фонди поповнилися іноз. виданнями. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз. – понад 96 тис. од. зберігання: книги, брошури, листівки, період. вид., дис., автореф. дис., аудіовізуальні док.; комплектується літ-рою за профілем Академії, а також соц.-гуманітарною. Бібліотеч. фонд поповнюється також працями викладачів (видано 50 навч. посібників). Є абетк. і системат. каталоги, темат. бібліогр. покажчики. Створено електронний каталог (від 2001), є доступ до мережі Інтернет. Б-ка співпрацює з НБУВ, б-кою Полтав. пед. ун-ту. Дир. б-ки Н. Кривошея (від 1990).

І. В. Мойсеєва

Стаття оновлена: 2003