Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Бердянського державного педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА БЕРДЯ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1932 у складі Бердян. пед. технікуму, від якого веде свою історію Бердянський державний педагогічний університет. У структурі б-ки: відділи – комплектування та наук. оброблення літ-ри, обслуговування (3 абонементи, чит. зал, 6 спеціаліз. чит. залів), довідк.-інформ. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 241 786 прим. укр., рос., англ., нім., болгар. мовами; 8845 прим. період. видань, художня літ-ра. У фондах б-ки зберігаються вид. кін. 19 – поч. 20 ст., зокрема: «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890– 1904), «Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат» (Москва, 1910–48), книги з історії, географії, геології, літературознавства, математики, астрономії тощо (бл. 400 прим.). Фонд комплектується сусп.-політ., психол.-пед., навч.-метод., наук. та худож. літ-рою відповідно до профілю Ун-ту. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Б-ка проводить читац. конф., диспути, бібліогр. огляди, відкриті перегляди літ-ри, темат. виставки тощо. Дир. Л. Тікан (від 2002).

Л. Й. Война

Стаття оновлена: 2003