Бібліотека Буковинської державної медичної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Буковинської державної медичної академії

БІБЛІОТЕ́КА БУКОВИ́НСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1944 як б-ка Чернів. мед. ін-ту (нині Буковинська державна медична академія). У структурі б-ки 5 чит. залів, 4 абонементи, міжбібліотеч. абонемент, довідк.-інформ. чит. зал, відділи комплектування, обробки та наук. каталогізації літ-ри, комп’ютеризації бібліотеч. процесів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість 357 тис. прим. укр., рос., англ., нім., польс., румун., угор., чес., франц., япон. мовами, зокрема 279 330 книг, 11,5 тис. журналів (від 1901), 78 тис. іноз. вид., 4938 мікрофільмів, автореф. дис. (від 1950) і дис. (від 1938) з медицини і біології. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань медицини, біології та суміж. галузей. Довідк.-бібліогр. апарат складається із фонду спец. літ-ри, каталогів, картотек: «Бібліографія медичної бібліографії» (від 1940), «Наукові праці співробітників академії» (від 1946), «Видатні діячі медицини і біології» (від 1948), «Лікарська етика і медична деонтологія» (від 1980). Значний внесок у становлення б-ки зробила К. Чудновська (працювала 1944–50). Дир. б-ки В. Цимбал (від 1989).

Н. М. Гаталяк

Стаття оновлена: 2003