Бібліотека Вінницького державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Вінницького державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ВІ́ННИЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1982 як б-ка Вінн. філії Укр. с.-г. академії. Фонд її становив бл. 1000 книг та журналів. Від 1991 – б-ка Вінн. с.-г. ін-ту (нині Вінницький державний аграрний університет). У структурі б-ки: відділи – комплектування та обробки літ-ри, інформ.-бібліогр., книгозбереження, обслуговування (3 абонементи, 4 чит. зали); служба автоматизації та комп’ютеризації бібліотеч. процесів. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – понад 159 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема наук. літ-ри – 5974 прим., підручників – 118 048 прим., сусп.-політ. літ-ри – 31 189 прим., с.-г. – 62 299 прим., природн.-наук. та тех. – 38 796 прим., худож. – 10 879 прим. Щорічно б-ка передплачує 47 назв газет, 99 назв журналів. Наук. цінність становить довідк. фонд, у якому зібрано енциклопедії, словники, довідники, бібліогр. та інформ. видання. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. Створюються бази даних для електрон. каталогів книг та картотеки статей. Б-ка видала «Путівник по бібліотеці Вінницького державного аграрного університету» (2001), бібліогр. покажчик наук. праць В. Юрченка за 1973– 2000 (2002). Б-ка проводить літ.-муз. вечори, Шевченківські дні, презентації книг. Зав. б-ки Н. Головко (від 2001).

Я. А. Ванжула

Стаття оновлена: 2003