Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського

БІБЛІОТЕ́КА ВІ́ННИЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. М. Коцюбинського Засн. 1913 у Вінниці як б-ка учител. ін-ту (нині Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського). 1914 книжк. фонд б-ки становив 2032 прим., а 1941 – понад 100 тис. од. зберігання. Під час фашист. окупації б-ка зазнала значних втрат і 1944, після відновлення навчання в ін-ті, створювалася заново. Книги надходили з усіх регіонів країни. На поч. 50-х рр. бібліотеч. фонд становив 50 тис. прим. 1956–57 поповнився фондами б-к ліквідов. Вінн. пед. уч-ща та Бердичів. учител. ін-ту. Нині у структурі б-ки 5 відділів, працюють 2 абонементи, 4 чит. зали та зал період. видань. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 515 тис. прим., зокрема 240 тис. наук. видань, 214 тис. прим. навч. та навч.-метод. літ-ри, понад 60 тис. період. видань, понад 19 тис. довідк. видань, а також автореф. дис. (від 1950), нотні, картогр. вид. тощо; комплектується літ-рою з педагогіки, психології, математики, фізики, філології (укр., рос., англ., нім.), історії, початк. навчання, фіз. виховання, географії, труд. навчання, муз. виховання, хімії, біології. Зберігаються рідкісні видання: «Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego. Część pierwsza» (Sankt-Peterburg, 1811), «Древнерусская народная литература и искусство» Ф. Буслаєва (С.-Петербургъ, 1861), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Исторія украинскаго народа» О. Єфименко (вып. 1, С.-Петербургъ, 1906), «Нарис історії українсько-руської літератури. До 1890 р.» І. Франка (Л., 1910). Значну кількість літ-ри отримано безкоштовно від орг-цій та юрид. осіб, зокрема Корпусу миру, фонду «Відродження», Британ. ради, Вінн. обл. відділення НСПУ, Обл. наук. універсал. б-ки ім. К. Тимірязєва. Щорічно фонд б-ки поповнюється на 5–6 тис. од. зберігання. Є 2 абетк. і систематичний каталоги, 18 картотек. Спільно з Обл. наук. б-кою видано низку бібліогр. покажчиків: з літ. краєзнавства, наук. праць викл. Ун-ту (у 4-х вип., 1970; 1972; 1991; 2002), «Самостійна робота студентів (1962–1990 рр.)» (1991), «А. М. Подолинний: До 60-річчя з дня народження» (2001) та ін. Б-ка організовує Дні культури, народознавства тощо. Серед працівників б-ки – О. Бородавка (1954– 2001), К. Кравець (від 1967), Л. Шаповал (від 1969), Г. Боднар (від 1973). Дир. б-ки О. Бойован (від 1982).

Н. І. Радер

Стаття оновлена: 2003