Бібліотека Вінницького державного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Вінницького державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ВІ́ННИЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1960 як б-ка заг.-тех. ф-ту Київ. технол. ін-ту харч. пром-сті, від якого починає свою історію Вінницький державний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. У структурі б-ки – 6 відділів (комплектування і обробки літ-ри, осн. книгозберігання, обслуговування навч. літ-рою, обслуговування наук. літ-рою, сусп. та гуманітар. знань, довідк.-інформ.), 4 абонементи, 7 чит. залів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 800 тис. прим. укр., рос., англ., нім., польс., франц. мовами, зокрема 585 804 книги, 130 262 період., 4161 іноз. видання, 25 936 спец. видів. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань машинобудування, радіотехніки та мікроелектроніки, енергетики, автоматики, комп’ютеризов. систем управління, лазер. та оптоелектрон. техніки, буд-ва, менеджменту, комп’ютер. систем та мереж, автомобілів та автомобіл. госп-ва, із сусп. питань. Переважна частина фонду – навч. літ-ра, довідк. видання, словники, енциклопедії, пром. каталоги, автореф. дисертацій. Щороку фонд поповнюється на бл. 11 тис. прим. книг, журналів. Створ. систему каталогів і картотек: абетк., електрон., системат. каталоги, бібліогр. та фактогр. картотеки, абетк.-предмет. покажчики до каталогів і картотек. Б-ка проводить виставки, здійснює комплекс краєзнав. заходів «Славетна плеяда Вінниччини», відзначає Дні М. Коцюбинського. Дир. б-ки Г. Чаловська (від 1984).

О. Ф. Домрачева

Стаття оновлена: 2003