Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. Пирогова

БІБЛІОТЕ́КА ВІ́ННИЦЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. М. Пирогова Засн. 1934 як б-ка Вінн. мед. ін-ту (нині Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова). Основу книгозбірні склали фонди б-к Полтав. та Вінн. фармацевт. ін-тів. Під час 2-ї світ. війни багато цінних книг було вивезено до Німеччини. 1945 фонд б-ки становив 60 тис., 1961 – 179 тис. прим. 1976 б-ка стає центром метод. роботи б-к ВНЗів. Нині бібліотеч. фонд становить 490 тис. прим. укр., рос., лат., англ., нім., польс., чес., франц. мовами. Комплектується переважно мед. і біол. літ-рою. У структурі б-ки – абонементи (худож. літ-ри, наук. та навчальний), 2 чит. зали, відділи (інформ.-бібліогр., метод. роботи, комплектування та наук. обробки літ-ри, автоматизації бібліотеч. процесів), філія на ф-ті підвищення кваліфікації лікарів у м. Хмельницький. Довідк.-бібліогр. апарат б-ки створ. 1944, нараховує бл. 3,5 млн карток, відображ. у традиц. каталогах і картотеках. 1993 розроблено комп’ютерну програму «Бібліотека», створено електрон. каталог, база даних якого налічує понад 70 тис. записів. Б-ка готує щорічні бібліогр. покажчики «Вчені нашого ун-ту». У фонді рідкіс. видань зберігаються «Elsi de medicina libri octo» К. Цельса (1748), «Оцѣнка лѣкарствамъ. Уставъ повивальнымъ бабкамъ. Уставъ о должной платѣ медицинскимъ чинамъ» (С.-Петербургъ, 1789), фонд дисертацій Медико-хірург. академії (С.-Петербург, 19 ст.). Б-ка – регіон. ресурсне представництво київ. центру «Освіта» і учасник проекту «Кожному студенту – сучасні можливості». Б-ка проводить літ.-муз. вечори, виставки робіт працівників Ун-ту тощо. Працюють виставк. центр, літ. вітальня, клуби любителів поезії та худож. літ-ри. Дир. Л. Маєвська (від 1970).

Л. І. Шпукал

Стаття оновлена: 2003