Бібліотека Волинського державного університету ім. Лесі Українки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Волинського державного університету ім. Лесі Українки

БІБЛІОТЕ́КА ВОЛИ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. Лесі Українки Засн. 1946 як б-ка Луцького учител. ін-ту (нині Волинський державний університет ім. Лесі Українки). Має статус наукової. У структурі б-ки 9 відділів (наук.-метод., наук.-бібліогр., наук. систематизації літ-ри та системат. каталогів, бібліотеч. інформ. систем, комплектування, опрацювання літ-ри та абетк. каталогів, рідкіс. книг і рукописів, період. вид., книгосховища), 2 сектори (реєстрації та абонементу). Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість – 543 721 прим. укр., рос., англ., нім., франц., польс. мовами, зокрема 1170 назв період. вид., іноз. вид., спец. види, автореф. дис. та ін.; комплектується літ-рою з сусп., психол.-пед., природн.-наук. дисциплін, історії, мовознавства, літературознавства, спорту, худож. літ-рою. Щороку до б-ки надходить понад 20 тис. прим. У книгозбірні зберігаються рідкісні вид. 18–20 ст.: «Эстелла» Ж. де Флоріана (перекл. з франц., Москва, 1789), «Кобзарь» Т. Шевченка (С.-Петербургъ, 1886); а також книжк. колекції акад. Д. Зерова, проф. В. Горбайчука, проф. М. Кратка. Б-ка має доступ до Інтернету. Серед вид. б-ки: «Іван Дмитрович Олексеюк: Бібліогр. довідник» (К., 2000), «Леся Українка: Бібліогр. покажчик праць викл., асп. та студентів ВДУ ім. Лесі Українки (1957– 2000)» (Лц., 2001). Б-ка укладає поточ. бібліогр. покажчик «Наукові праці викладачів, співробітників і студентів Волинського державного університету імені Лесі Українки». Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., період. вид., системат., автореф., нових надходжень, краєзнав., диплом. робіт) і картотек (системат., публікацій співроб. Ун-ту, назв худож. творів). Б-ка проводить презентації нових надходжень, публічні лекції, виставки робіт художників. Дир. б-ки М. Вержбицький (від 2001).

Л. Г. Юрчук

Стаття оновлена: 2003