Бібліотека Глухівського державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Глухівського державного педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ГЛУ́ХІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1874 як б-ка Глухів. учител. ін-ту (нині Глухівський державний педагогічний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки – 4 чит. зали, 4 абонементи, 3 відділи (обслуговування, комплектування та обробки літ-ри, довідк.-бібліогр.). Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів та картотек. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 400 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 50 тис. період. вид., нотні, образотворчі видання (від 1950), неопубл. покажчики літ-ри (від 1970); комплектується літ-рою пед., психол., філос., істор., метод., тех., мистец. профілів. У фонді рідкіс. видань зберігаються понад 7 тис. прим. книг та періодики: 49 назв журналів, зокрема «Учитель» (1862–70), «Семья и школа» (1875–86), «Педагогическій сборникъ» (1876–1915), «Русская школа» (1890–1915), «Вѣстникъ воспитанія» (1890–1915), «Западнорусская начальная школа» (1911), «Народное образованіе» (1913–15) та ін., а також праці перших дир. О. Бєлявського та І. Андрієвського, «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Энциклопедія семейнаго воспитанія и обученія» (Москва, 1902); колекції «Глухів – істор.-культур. заповідник», «Гетьман. б-ка». Б-ка – чл. т-ва «Просвіта». Дир. б-ки А. Печена (від 2001).

В. П. Зінченко

Стаття оновлена: 2003