Бібліотека Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов

БІБЛІОТЕ́КА ГО́РЛІВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО ІНСТИТУ́ТУ ІНОЗЕ́МНИХ МОВ Засн. 1949 як б-ка Білоцерків. вчител. ін-ту, від якого починає свою історію Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов. У 1954 до книгозбірні були передані фонди б-ки Дніпроп. ін-ту іноз. мов. У структурі б-ки: відділи – комплектування та наук. обробки літ-ри, обслуговування читачів (абонемент, чит. зал, 15 навч. кабінетів), довідк.-бібліогр. Бібліотечний фонд багатогалуз., заг. кількість – 264 тис. прим., зокрема 221 907 книг, 7871 період. вид., 8046 іноз. вид., 347 мікрофільмів. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з економіки, історії, філософії, етики, естетики, психології, педагогіки, мовознавства, літературознавства. Більша частина фонду складається з літ-ри іноз. мовами (англ., іврит, ісп., нім., франц., польс.). Зберігаються 1363 прим. цінних видань, серед них – «Encyclopйdie, ou Dictionnaire raisonne des sciences, des arts et des métiers» Д. Дідро (Lausanne; Berne, 1751–80), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1907), «Энциклопедический словарь братьев Гранат» (Москва, 1891–1903), зібрання творів рос., нім., франц. авторів мовами оригіналу, видані у 18–19 ст. Довідк.-бібліогр. апарат складається із 7-ми каталогів і 6-ти картотек. Б-ка видає інформ.-бібліогр. покажчики, списки літ-ри, проводить відкриті перегляди, виставки нових книг. Раз на 5 р. виходить бібліогр. покажч. «Научные работы профессорско-преподавательского состава Горловского государственного педагогического института иностранных языков» (від 1956), створ. також бібліогр. покажч. «Горлівському державному педагогічному інституту іноземних мов – 50 років» (1994). Б-ка проводить Дні інформації, бібліографії (щоквартально). Зав. б-ки Л. Рачинська (від 1984).

Ж. М. Шум

Стаття оновлена: 2003