Бібліотека державного агроекологічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека державного агроекологічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДЕРЖА́ВНОГО АГРОЕКОЛОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 на базі фондів б-к Волин. агроном. та Житомир. землевпоряд. технікумів, від яких починає свою історію Державний агроекологічний університет (див. Агроекологічна академія України Державна). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Фонди книгозбірні поповнилися літ-рою б-к Сум. с.-г. ін-ту буряківництва та Кам’янець-Поділ. с.-г. ін-ту тех. культур. Нині у структурі б-ки: відділи – комплектування, наук. обробки літ-ри, довідк.-бібліогр., обслуговування наук., навч. літ-рою; сектор худож. літ-ри, чит. зали наук. літ-ри та період. видань, 4 чит. зали у гуртожитках. Бібліотеч. фонд галуз., заг. кількість – 374 215 прим., зокрема 331 099 книг, 43 116 період. вид. та ін.; комплектується літ-рою з питань с. госп-ва, економіки, екології та суміж. дисциплін. Є обмін. фонд. Зберігаються цінні видання: «Основы химии» Д. Менделєєва (1889), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904), «Полная энциклопедия русского сельского хозяйства» (1900–12), «Лесоводство» (1904), «Учебник гистологии» Ф. Штера (1908). Б-ка видала «Библиографический указатель печатных работ сотрудников Житомир. с.-х. ин-та (1922–82)» (1982), «Бібліографічний покажчик наукових праць співробітників Держ. агроекол. академії України (1982–97)» (1998). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (системат., наук. праць співроб. Ун-ту, персоналій, краєзнав. тощо). Б-ка – метод. центр галузевих б-к Житомир. обл. У різні часи б-ку очолювали Є. Чорна (1960–73), Н. Бузинська (1974–86), Є. Канарська (1986–2000). Дир. б-ки Л. Солодкова (від 2000).

А. С. Малиновський

Стаття оновлена: 2003