Бібліотека державного підприємства Харківський НДІ гігієни праці та професійних захворювань - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека державного підприємства Харківський НДІ гігієни праці та професійних захворювань

БІБЛІОТЕ́КА ДЕРЖА́ВНОГО ПІДПРИЄ́МСТВА «ХА́РКІВСЬКИЙ НДІ ГІГІЄ́НИ ПРА́ЦІ ТА ПРОФЕСІ́ЙНИХ ЗАХВО́РЮВАНЬ» Засн. 1923 як б-ка НДІ робочої медицини (нині «Харківський НДІ гігієни праці та професійних захворювань»). Під час 2-ї світ. війни фонди б-ки були майже знищені. Нині у структурі б-ки – 2 чит. зали, абонемент. Бібліотеч. фонд – 38 тис. прим., зокрема 3500 іноз. видань; складається з книг, журналів, дис., автореф. дис., патент. і нормат.-тех. документації, наук.-метод., інформ.-бібліогр. літ-ри, бібліогр. покажчиків з питань розвитку медицини, фізіології, гігієни праці і профес. патології, соц. гігієни, орг-ції охорони здоров’я насел., сан. охорони довкілля, фармакології, кардіології, токсикології, біохімії, хімії, рефлексотерапії тощо, а також літ-ри із суміж. дисциплін: біології, хімії, біохімії, фізики, техніки безпеки, хім. технології. Б-ка передплачує 72 період. видання, з них 4 – іноземні. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет.) та картотек (періодики видань, нових надходжень, персоналій), бібліогр. карток. Зберігаються період. вид. «Гигиена труда» (від 1923), «Гігієна і санітарія» (від 1936) тощо. Серед цінних вид. – З. Ізраельсон «Гигиена труда» (Москва; Петроград, 1923), Ю. Леві «Профессиональные болезни» (перекл. з нім., Ленинград, 1925), С. Каплун «Основы общей гигиены труда» (Москва; Ленинград, 1926), М. Гірш «Здоровье и профессиональная заболеваемость женщин в свете социальной гигиены» (перекл. з нім., Москва, 1926). Б-ка організовує книжк. виставки. Зав. б-ки Н. Шевцова (від 1958).

Л. Ф. Зюбанова

Стаття оновлена: 2003