Бібліотека Дніпродзержинського державного технічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Дніпродзержинського державного технічного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОДЗЕРЖИ́НСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ТЕХНІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1920 як б-ка Кам’янського політехнікуму, від якого починає свою історію Дніпродзержинський державний технічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Основу книгозбірні склала літ-ра польс. і бельг. фахівців, які працювали на буд-ві металург. комбінату. Нині у структурі б-ки довідк.-інформ. відділ, 4 абонементи, 3 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 516 тис. прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 345 тис. книг, 140 тис. період. вид., 5430 прим. іноз. літ-ри, 27 тис. спец. видів: автореф. дис., госпдоговірні і наук.-довідк. звіти; 1063 назви журналів, 50 назв газет. Зберігаються цінні видання серед. 19 – поч. 20 ст.: «Meyers Kleins Konversations-Lexikon» (Leipzig, 1883), «Die Gasfeuerungen für Metallurgische Zwecke» А. Ледебура (Leipzig, 1891), «Die Hebezeuge» А. Ернста (Berlin, 1899), «Иллюстрированный техническій словарь на шести языкахъ. Т. 11. Желѣзное производство» (С.-Петербургъ, 1910), «Illustrated descriptive catalogue patent laborsaving wood-working machinery» (London, 1910). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з питань технології машинобудування, металургії, автоматизації й механізації вироб. процесів, електроніки, теплоенергетики, охорони природи і довкілля, економіки, біо- та хім. технології, автогосподарства, радіоапаратури зв’язку та радіомовлення, інформатики, соціології, філології, охорони праці та ін. Б-ка видає покажч. «Нові книги» та бібліогр. списки. Дир. б-ки А. Орлова (від 1990).

Л. Ф. Бондарева

Стаття оновлена: 2003