Бібліотека Дніпропетровського державного аграрного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Дніпропетровського державного аграрного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АГРА́РНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1922 як б-ка Київ. вет.-зоотех. ін-ту, від якого починає свою історію Дніпропетровський державний аграрний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Основу книгозбірні склали фонди Київ. політех., Київ. вет.-зоотех., Київ. зоотех. ін-тів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 331 446 прим. укр., рос., англ., нім. та ін. мовами, зокрема 4932 автореф. дис. (від 1958), спец. види; 354 назви період. видань та ін. Зберігаються рідкісні видання (бл. 5 тис. прим.) від 1836, зокрема праці М. Чирвинського, В. Докучаєва, В. Вернадського, М. Вавилова, О. Чаянова, В. Вільямса, В. Ремесла, М. Ренського, Л. Равича, Б. Усовського та ін. Б-ка передплачує бл. 30 газет, 150 галуз. видань України і РФ, бл. 20 зарубіж. період. видань. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою с.-г. профілю, суміж. дисциплін: економіки, техніки, ветеринарії, природн. наук та охорони природи. За проектом «Вірджинія ТЕК» б-ка отримала наук. видання США «Plantdisease», «Phytopathology». Фонди б-ки поповнюються літ-рою завдяки благодій. акції «Подаруй бібліотеці книгу», започатков. науковцями І. Шевелєвим, М. Селехом, М. Бекаревичем, О. Шейкіним. Б-ка співпрацює з укр.-амер. благодій. фондом «Сейбр-Світло», фондом «Відродження», Франц. культур. центром, б-ками Бонн. ун-ту (Німеччина) та Ун-ту м. Кордова (Іспанія). У структурі б-ки: відділи (довідк.-бібліогр., комплектування та наук. обробки літ-ри), книгосховище. Довідк.-бібліогр. апарат складається із системи каталогів і картотек, використовують також електронні бази даних. Серед традиц. заходів б-ки – свята книги, слов’ян. писемності, рідної мови, книжк. виставки, відкриті перегляди літ-ри. Працює літ. вітальня «Гармонія» (від 1982), клуби «Ріднокрай» (від 1994) та «Відродження» (2000). Видано бібліогр. покажчики з серії «Діячі аграрної науки ДДАУ», «Наукові праці викладачів, наукових працівників ДДАУ» (вип. 1, 1922–97; вип. 2, 1997– 2002). Працівники б-ки беруть участь у підготовці матеріалів для книги з історії Ун-ту та б-ки. Значний внесок у розвиток б-ки, розширення її структури та матер. бази, покращення роботи зробили Ю. Янчурська (зав. б-ки 1946–65), Т. Леоненко (1965–83), З. Дудченко (1983– 94). На базі б-ки Ун-ту 1980 створено об’єдн. с.-г. б-к Дніпроп. обл. Дир. б-ки А. Братчик (від 1994).

Л. Є. Прудка

Стаття оновлена: 2003