Бібліотека Дніпропетровського національного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Дніпропетровського національного університету

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1918 як б-ка Катеринослав. держ. ун-ту (нині Дніпропетровський національний університет). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди б-к Катеринослав. вищих жін. курсів, г-зій, реального уч-ща та приват. зібрань. Від 1940 б-ка отримувала обов’язк. примірник книг за профілем Ун-ту із Центр. колектора наук. б-к (Москва). Комплектувати фонди допомагали б-ки рос. ВНЗів, зокрема Моск. унту. Перед 2-ю світ. війною у фондах налічувалось 216 тис. од. зберігання. Під час окупації б-ку було розграбовано, залишилось бл. 90 тис. прим. Б-ка відновила роботу 1943. У 1990 фонди становили 2 млн од. зберігання. Осн. функції б-ки: забезпечення навч. та наук. процесів літ-рою, просвітн. діяльність, організац.-метод. допомога б-кам ВНЗів області. Багатогалуз. фонд налічує 2 млн 87 тис. прим., з них 1,3 млн – наук. видання, 440 тис. – навч.-метод. літ-ра, 160 тис. – художня літ-ра, понад 300 тис. – періодика. Обмін. фонд – 60 тис. книг і журналів, серед них бл. 10 тис. видань Ун-ту. У фонді іноз. літ-ри – 118 тис. видань англ., нім., франц., польс., італ., китай. та ін. мовами. Наявні рідкісні видання з історії, філософії, краєзнавства, художні твори 18–19 ст., зокрема стародруки рос. (523 книги) та ін. мовами (1050 т.). Серед цінних вид. – «De antiguitatibus urbis Romae» Л. Фауно (Venezia, 1549), «Originum illustrissimae stirpis saxonicae» Ґ. Фабриціуса (Jena, 1598), «Historiarum sui temporis» Ж. де Ту (Paris, 1609–14; окремі томи), «Institutio poetica» Й. Бухлера (Köln, 1617). У б-ці є також прижиттєві вид. творів М. Ломоносова, О. Сумарокова, В. Татищева, М. Щербатова, П. С. Палласа, Ж. Л. Монтеск’є, Дж. Локка, Ж. Л. Бюффона та ін. Б-ка передплачує понад 600 назв періодики. Фонд захищених в Ун-ті дисертацій становить понад 2 тис. прим., автореф. дис. понад 102 тис., щороку безкоштовно надходить понад 2 тис. прим. літ-ри. Завдяки участі у проекті «Пушкінська бібліотека» міжнар. фонду «Відродження» придбано цінні наук. видання з філософії, політології, соціології, економіки, енциклопедії, словники, альбоми образотвор. мист-ва, художню літ-ру. 1999 Британ. рада безкоштовно передала англомовне видання класич. худож. літ-ри «Library millennium» (у 250-и т., 2000). Є 8 абонементів, 11 чит. залів, 4 факультет. б-ки, 2 пункти видачі у гуртожитках. У б-ці 8 підрозділів. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. абетк., читац. абетк. і системат.) та системат. бібліогр. картотеки статей. 1992 створено електрон. каталог (понад 37 тис. назв), електронні бази та фонди дис., іноз. літ-ри; 1996 – електронну бібліогр. картотеку з сусп. наук, філології, екології, правознавства. 2001 складено анотов. «Каталог книг гражданской печати 18 века из фонда Научной библиотеки Днепропетровского национального университета». Щорічно організовується 200–250 темат. книжк. виставок та переглядів літ-ри, презентацій книг вчених Ун-ту, літ. читань, екскурсій. Значну роль у розвитку б-ки відіграли її дир. Г. Сандомирська (1935–41; 1946–51), Н. Гайворонська (1951–87), С. Кубишкіна (від 1987).

Є. М. Самінський

Стаття оновлена: 2003