Бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту України - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту України

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЗАЛІЗНИ́ЧНОГО ТРА́НСПОРТУ УКРАЇ́НИ Засн. 1930 як б-ка Дніпроп. ін-ту інженерів транспорту (нині Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту України). Має статус науково-технічної. Під час 2-ї світ. війни фонд евакуйовано до м. Новосибірськ (РФ), будівлю б-ки знищено. Допомогу у відновленні фондів книгозбірні надавали б-ки Новосибір. військ.-інж. транспорт. ін-ту, Моск. ін-ту інженерів транспорту, Київ. політех. ін-ту; передано частину книг із приват. б-ки акад. Є. Патона. Б-ка має 2 чит. зали на 170 місць, 5 абонементів, довідк.-бібліогр. відділ та філію у Львові. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 800 329 прим. укр., рос., ін. мовами, зокрема 659 647 книг, 121 814 період. вид., 18 223 спец. видів, а також видання на електрон. носіях; комплектується літ-рою з буд-ва та експлуатації залізниць, електрифікації залізнич. транспорту, буд-ва мостів і тунелів, автоматики, телемеханіки, зв’язку на залізницях, економіки, теплоенергетики, обчислюв. техніки, пром. та цивіл. буд-ва. Є обмін. фонд. Зберігаються рідкісні видання 19 – поч. 20 ст. Б-ка передплачує 556 назв період. видань. Щороку до б-ки надходить бл. 8 тис. прим. Від 2000 функціонує електрон. каталог, база даних якого нараховує 20 058 записів, є абетк., системат. каталоги, каталоги відділів. Картотеки: ген. довідкова, «Історія Дніпроп. нац. ун-ту залізнич. транспорту України», «Праці вчених Дніпроп. нац. ун-ту залізнич. транспорту України», «Історія Дніпропетровщини», «Персоналії» та ін. Б-ка здійснює книгообмін з б-ками укр. та рос. ВНЗів за профілем та провід. б-ками України. Б-ка проводить літ. вечори, виставки, зокрема 2002 відбулась виставка-зустріч з майстрами петриківського розпису.

І. М. Сушко

Стаття оновлена: 2003