Бібліотека Дніпропетровської державної медичної академії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Дніпропетровської державної медичної академії

БІБЛІОТЕ́КА ДНІПРОПЕТРО́ВСЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ Засн. 1935 як б-ка Дніпроп. мед. ін-ту (нині Дніпропетровська державна медична академія). 1936 фонд б-ки становив 8 тис. прим. 1937 фонд значно поповнився за рахунок надходжень літ-ри з Держ. центр. наук.-мед. б-ки (Київ), Держ. б-ки ім. М. Салтикова-Щедріна, б-ки Військ.-мед. академії (обидві – Ленінград, нині С.-Петербург). У передвоєн. період у б-ці зберігалося майже 200 тис. прим., працювали 13 осіб. Під час 2-ї світ. війни було знищено значну частину цінних бібліогр. матеріалів. 1945 почалося відродження б-ки. 1978 у гуртожитку № 7 відкрито відділ обслуговування навч. літ-рою. 1980 фонд б-ки становив бл. 600 тис. прим. 1997 у б-ці засн. відділ іноз. літ-ри (абонемент, чит. зал, книгосховище). Нині бібліотеч. фонд багатогалуз., містить бл. 700 тис. прим., з яких навч. літ-ри – 300 тис. прим., наук. літ-ри – 323 869 прим.; комплектується літ-рою з питань лікув. справи, стоматології, медико-профілакт. справи, фізики, біології, хімії. У структурі б-ки: 8 відділів (наук., навч., іноз., худож. літ-ри, довідк.-бібліогр., наук. обробки каталогів, комплектування, книгосховища), 5 чит. залів. Має філію в м. Кривий Ріг (чит. зал та абонемент навч. літ-ри), 12 бібліотеч. пунктів на кафедрах Академії, в кабінетах українознавства, гуманітар. та соц.-екон. дисциплін. Б-ка містить 5 електрон. баз даних. Від 1999 діє Інтернет. В б-ці є відділ рідкіс. книги, у якому зібрані раритети з різних галузей медицини (від 19 ст.): «Начала общей военнополевой хирургіи, взятыя изъ наблюденій военногоспитальной практики и воспоминаній о Кримской войнѣ и Кавказской экспедиціи» М. Пирогова (Дрезденъ, 1866, ч. 2), «О выраженіи ощущеній у человѣка и животныхъ» Ч. Дарвіна (С.-Петербургъ, 1872), «Клиническія лекціи профессора Г. А. Захарьина и труды факультетской терапевтической клиники Императорскаго Московскаго Университета» (Москва, 1894, вып. 3), «Современныя школы хирургіи въ главнѣйшихъ государствахъ Европы: Очерки клинической и оперативной хирургіи» (С.-Петербургъ, 1889, кн. 1), «Хирургія головного мозга: Клиническія лекціи» А. Таубера (С.-Петербургъ, 1898). У різні часи зав. б-ки були Г. Козар (1959–72), М. Зайкова (1972–83), Л. Локтіонова (1983–95), від 1995 – Т. Тихоненко.

О. С. Хникова

Стаття оновлена: 2003