Бібліотека Донбаського гірничо-металургійного інституту - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донбаського гірничо-металургійного інституту

БІБЛІОТЕ́КА ДОНБА́СЬКОГО ГІРНИ́ЧО-МЕТАЛУРГІ́ЙНОГО ІНСТИТУ́ТУ Засн. 1957 в м. Комунарськ (нині Алчевськ) як б-ка Гірничометалург. ін-ту (нині Донбаський гірничометалургійний інститут). Б-ка має 4 чит. зали (екон., гуманітар., наук., нормат.-тех. літ-ри і документації), 5 абонементів (навч., наук., гуманітар., екон., худож. літ-ри), 5 відділів (довідк.-бібліогр., комплектування, каталогізації та наук. обробки, обслуговування, книгосховища), міжбібліотеч. абонемент; філії в містах Краснодон, Лисичанськ, Красний Луч, Єнакієве, Свердловськ, Ровеньки. Бібліотеч. фонд універсал., заг. кількість 715 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 636 тис. книг, 62 тис. період. видань, 17 тис. нормат.-тех. літ-ри і документації; комплектується літ-рою гірничо-металург. тематики. У фонді є рідкісні і цінні видання (100 прим.), серед них: «Исторія искусств» П. Гнедича (т. 1–3, 1897), «Исторія искусствъ всех времен и народов» К. Вермана (в 3-х т., 1913), «Исторія живописи» А. Бенуа (в 4-х т., 1912–15; усі – С.-Петербург). Б-ка видала бібліогр. покажчики: «Ротаційне різання» (1901–75), «Наукові праці професорсько-викладацького складу ДГМІ» (1958–70; 1971–75; 1976–96), «Десульфація чавуну в горні доменної печі» (1972– 88), «Розвиток чорної металургії України. Заводи чорної металургії України і Росії» (1978– 95), «Всесвітні етапи розвитку науки і техніки» (1958–2000). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (ген. і читац. абетк., системат.), картотек (системат. статей, період. видань та метод. вказівок, автореф., звітів н.-д. робіт Ін-ту, наук. праць професор.-викладац. складу ДГМІ, краєзнав.). Б-ка проводить літ. та творчі вечоризустрічі, бесіди, темат. огляди книг, виставки. Дир. б-ки Т. Лаврухіна (від 1991).

В. Ф. Семенова

Стаття оновлена: 2003