Бібліотека Донбаської державної академії будівництва та архітектури - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донбаської державної академії будівництва та архітектури

БІБЛІОТЕ́КА ДОНБА́СЬКОЇ ДЕРЖА́ВНОЇ АКАДЕ́МІЇ БУДІВНИ́ЦТВА ТА АРХІТЕКТУ́РИ Засн. 1969 як б-ка Макіїв. філії Донец. політех. ін-ту, від якої починає свою історію Донбаська державна академія будівництва та архітектури. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Академії. Має статус науково-технічної. У структурі б-ки – відділи (наук., навч., худож. літ-ри, сучас. інформ. технологій, комплектування, довідк. бібліогр.), 3 чит. зали. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 420 тис. прим., зокрема навч. літ-ри – 140 тис. прим., наук. літ-ри – 114 тис. прим., худож. літ-ри – 16 тис. прим., 38 тис. період. вид., 35 тис. спец. видів; комплектується літ-рою з питань буд-ва та арх-ри, мист-ва, креслення, водопостачання та каналізації, буд. конструкцій, опалювання, вентиляції, кондиціонування повітря у будівлях та спорудах, теплотехніки, електротехніки, технології буд. виробів, матеріалів, економіки, менеджменту. Серед цінних вид. – «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904). Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. та системат. каталогів і картотек. Зав. б-ки Л. Саприкіна (від 1996).

В. П. Мущанов

Стаття оновлена: 2003