Бібліотека Донецького ботанічного саду - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецького ботанічного саду

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО БОТАНІ́ЧНОГО СА́ДУ НАНУ Засн. 1964. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд галузевий, нараховує 48 тис. прим. (іноз. – 5750), зокрема книг – 23 464 прим. (іноз. – 732), період. вид. – 21 269 прим., копій статей – 3518 прим. До фонду б-ки увійшла літ-ра з приватних б-к: з питань ботаніки – М. Ілліна, Є. Боброва, Ю. Гусєва, В. Тарабріна; з питань лісівництва – К. Лашкевича. Серед рідкісних вид. – «Труды Императорскаго С.-Петербуржскаго ботаническаго сада» (1876–1915), «Записки Императорской Академіи Наукъ» (1896), «Русскія лекарственныя растенія» В. Варлиха (С.-Петербургъ, 1901) та ін. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з біол. наук, теор. і прикл. ботаніки, флористики, систематики, ґрунтознавства, біології, агротехніки, рослинництва, квітництва і лісівництва, екології, пром. ботаніки. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., період. вид.) та картотеки (зокрема праць наук. співроб. Саду). Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка організовує виставки, видає «Бібліогр. список нових надходжень». Зав. б-ки Л. Струніна (від 1998).

С. М. Осавлюк

Стаття оновлена: 2003