Бібліотека Донецького державного медичного університету ім. М. Горького - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецького державного медичного університету ім. М. Горького

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО МЕДИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ім. М. Горького Засн. 1933 як б-ка Сталін. мед. ін-ту (нині Донецький державний медичний університет ім. М. Горького). Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди обл. мед. б-ки. Під час 2-ї світ. війни значну частину фондів втрачено. Понад 15 тис. книг зуміла врятувати бібліотекар Н. Сич. 1944 б-ка почала відновлення фондів, у чому допомагали б-ки мед. ВНЗів, зокрема Військ.-мед. академії (Ленінград, нині С.-Петербург). Наприкінці 1944 фонд налічував 45 тис. прим. У структурі б-ки: відділи – комплектування та каталогізації, обслуговування навч. літ-рою, обслуговування наук. літ-рою, інформ.-бібліогр.; 3 абонементи, 5 чит. залів. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість бл. 600 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 409 365 книг, 94 676 період. вид., автореф. дис. (від 1954), дис. (від 1963) та ін. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з медицини, біології та суміж. дисциплін. Зберігаються рідкісні видання від 19 ст., зокрема прижиттєві вид. М. Пирогова, С. Боткіна; особисті б-ки Л. Войнара, О. Губергріца, М. Торсуєва та ін. Серед них – «Операціи на поверхности человѣческаго тѣла» Ю. Шимановського (К., 1865), «Основанія къ изученію микроскопической анатоміи человѣка и животныхъ» (в 2-х т., С.-Петербургъ, 1887–88), «Лекціи объ острыхъ инфекционныхъ болѣзняхъ у дѣтей» Н. Філатова (3-е изд., 1895), «Курсъ псіхіатріи. Т. 1» С. Корсакова (2-е изд., 1901; обидва – Москва). Довідк. бібліогр. апарат складається з предмет. каталогу (бл. 2 млн карток) та електрон. каталогу нових надходжень (від 1996; бл. 30 тис. записів), темат. картотек «Персоналії», «Друк. пр. співроб. ун-ту», баз даних «Друк. пр. співроб. ун-ту», «Рідкісні видання». Б-ка – чл. Бібліотеч. асоц. м. Донецьк. Дир. б-ки Г. Кабардіна (від 1993).

Н. М. Радченко

Стаття оновлена: 2003