Бібліотека Донецького університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Донецького університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського

БІБЛІОТЕ́КА ДОНЕ́ЦЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ЕКОНО́МІКИ І ТОРГІ́ВЛІ ім. М. Туган-Барановського Засн. 1920 як б-ка Київ. кооп. ін-ту, від якого починає свою історію Донецький державний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. 1935 книгозбірня поповнилася літ-рою з б-к ін-тів: Харків. плановоекон., Укр. держ. торгівлі, Луган. громад. харчування. У структурі б-ки: 5 абонементів, 6 чит. залів, 7 філій у містах Севастополь, Сімферополь, Маріуполь, Кривий Ріг, Докучаєвськ, Краматорськ, Шахтарськ. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 550 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема 407 170 книг, понад 58 тис. період., 997 іноз. вид., 61 тис. спец. видів документів, автореф. дис. (від 1970), дис. (від 1991). Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з товарознавства та експертизи товарів, бухгалтер. обліку, аудиту, фінансів, банків. справи, маркетингу та менеджменту невиробн. сфери, економіки підпр-ва, міжнар. відносин, митної справи, технології вироб-ва продукції масового харчування, обладнання підпр-в харч. та перероб. пром-сті, заг.-осв. дисциплін. У фонді рідкіс. видань (понад 2 тис. прим.) зберігаються наук., навч. й популярні вид. з фінанс., юрид. справи кін. 19 – поч. 20 ст., зібрання В. Тилкіна (з товарознавства продовол. товарів, хімії, мікробіології), Н. Тюремної (з товарознавства скла, керам. виробів), О. Шпіга (з бухгалтер. обліку, ревізії й контролю). Серед них – «Русское государственное право» М. Коркунова (у 2-х т., С.-Петербургъ, 1909), «Основныя начала науки уголовнаго права. Общая часть уголовнаго права» С. Познишева (2-е изд., Москва, 1912). Б-ка здійснює книжк. обмін з наук. б-ками РФ, Польщі, Великої Британії. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет., нумерац.) і системат. картотеки статей. 1993 створ. електрон. каталог нових надходжень. Б-ка видає покажчики «Опубліковані праці викладачів Університету» (1972–99), «Неопубліковані праці викладачів Університету» (1975–99), персоналії видат. вчених Ун-ту, рекомендац. бібліогр. покажчики з актуал. питань навч. і виховання. Б-ка – чл. Бібліотеч. асоц. Донец. регіону. Значний внесок у розвиток б-ки зробила дир. б-ки Л. Алейнікова (1959–2002). Від 2003 б-ку очолює Т. Ткаченко.

А. І. Гончаренко

Стаття оновлена: 2003